NUTUSTA

NUTU

Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry ( NuTu ry) on perustettu vuonna 1992 Itä-Savon Nuorisotoiminnan Tuki -nimisenä.  Varsinaiseen toimintaan yhdistys herätettiin marraskuussa 1997. Nykyisen nimensä yhdistys sai vuonna 2007.

Yhdistyksen jäseninä ovat kunnat, seurakunta, yhteisöt, järjestöt ja yksityiset henkilöt.

Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry on alueellinen nuorisotoiminnan järjestäjä ja työllistämispalveluita tarjoava asiantuntijaorganisaatio. Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on aktivoida, tukea ja edistää tavoitteellisesti yhteistyössä nuorten sekä seudun asukkaiden kanssa heidän elämänhallintaansa sekä osallisuuttaan tuottaen palveluita julkiselle sektorille. Yhdistys toteuttaa toiminta-ajatustaan kiinteässä yhteistyössä asiakkaiden, yhteistyökumppanien verkostotoimijoiden ja rahoittajien kanssa.

 NuTu ry on luonut yhdistykselle  toimintastrategian vuosille 2016- 2019. Strategiaa rakennettiin yhdessä henkilöstön kanssa yli vuoden työsessiona.

NuTu ry toimii syksystä 2016 lähtien tiimiorganisaationa. Henkilöstöstä muodostuvat toimintatiimit tukevat  osaamisellaan hallinnon toimintaa sekä kehittävät omaa työtään ja toimintasektoriaan.